Bilaabida qadka caafimaadka ee loogu tallogalay waxqabad hore: Barashada dulmarka mudhalada

Sameysashada qadka caafimaadka
Maxaan u baahannahay inaan ku bilaabo?

Mudhulka tababarkaan waxaan ku marsiineynaa sida loo sameysto oo diyaar loogu ahaado kala qeybqaadashada qadka caafimaadka canugaaga.

Maxaad u baahantahay? Aad ayay u sahlantahay, waxaan balan qaadnay.

Qadka fogaanta illaalsan ee u dhaxeeyo adiga iyo bixiyahaaga,

Aalada aad ku soo galeysid, sida kumbuyuutar leh kaamiro, Mobeelka casriga ah, ama tablet,

Gelitaanka Interneetka xawaaraha sareeyo.

Aalada

Gelitaanka intarneetka

Qadka illaalsan