Bilaabida qadka caafimaadka ee loogu tallogalay waxqabad hore: Barashada dulmarka mudhalada

U dabaaldagida canugaaga!

Canugaaga waa cajiib. Waxaa tahay taqasuska canugaaga iyo bixiyayaashaada waxay rabaan inay kaa maqlaan wax adiga kugu saabsan!

Iyada oo canugaaga bilaabayo waxqabadka hore, bixiyahaaga ayaa rabo inuu kula dabaaldago guusha canugaaga adiga iyo qoyskaaga. Yoolka waxqabadka ma ahan badelida cida canugaaga yahay, waa ku caawinta taageerada kobacooda ee aagaga hormarinta ka duwan si sare loogu qaado tayadooda nolosha.

Qoysaska qaar ayaa rabi karo inay geliyaan sawir canugooda ah oo wato sharaxaad kooban oo waxa ay jecelyihiin iyo aysan jaceleen, shaqsiyadooda, iyo la wadaagida waxyaabaha madadaalada iyo gaarka ah ee iyaga ku saabsan. Waxaad ku sameyn kartaa midaan sida qaab aad ugu hordhacdid canugaaga bixiyayaasha cusub ama aad haysatid gadaasha.

Waxay u noqon kartaa waxtar hubinta bilowga kulamada waxqabadka si aad u aragtid sida canugaaga sameynayo, iyo midaan waxaa ku jiri karo waxyaabaha sida wanaagsan u socdo, sida waxyaabaha cusub ee ay dhawaan sameeyeen ama jeclaadeen.

Waxaa sidoo kale waxtar ah in la xasuusto in canugaaga dhageysanayo markii aad la hadleysid bixiyayaashaada, marka ku dhiirogelinta qoyskaaga iyo bixiyahaaga inay kala hadashid wax ku saabsan canugaaga “qofka koowaad” sida ku aadan ka hadlidooda sida inaysan ku maqlin iyaga oo ku jiro isla qolka.

U dabaaldagida canugaaga inta lagu jiro waxqabadka hore ayaa ka caawisa dhisida kalsoonidooda iyo muujinta guusha canugaaga iyo qoyskaaga.

Hambalyooyin, waxaad dhameystirtay Mudhulka 4 Waxqabadka canugaaga ee qadka taleefonka.